WAAR GEBEURD 2

Dhr. Venderbos tegen een leerling: Als je zo doorgaat zit je over 20 jaar nog op school. Snap ik nie, zee Piet, mijn vader zee nog, as ge zo doorgaat heb je geen kans om verder te leren.