L-Periode 1920-1930.

Hieronder vindt u alle artikelen vanaf 1920 tot 1930 uit landelijke kranten, waarin één of meerdere artikelen aan Slot Loevestein onder de aandacht is gebracht. O.a. over de geschiedenis van Woerkum vindt u artikelen, overlijdens berichten. Klik op het jaartal en u komt bij het artikel.

1925 – De beroemde rechtsgeleerde, historicus, wijsgeer en schrijver Hugo de Groot (1583-1645):
Uit “De Spiegel” van juli 1925:  De huldiging van een beroemd persoon uit het verleden, vindt gewoonlijk haar aanleiding in het feit, dat het één of meer eeuwen geleden is, dat deze persoon voor het eerst het levenslicht aanschouwde. Dit is echter niet het geval met de tegenwoordige huldiging van Hugo de Groot, den merkwaardigen man, die voor drie eeuwen, Europa van zijn geleerdheid deed gewagen.

Terug naar overzicht “Landelijke Kranten”.
 

de plaats waar heden en verleden elkaar ontmoeten