’t Poortaol is weer terug

De laatste Poortaol verscheen in 2008 voor het laatst. Nu het Corona virus het dagelijkse leven voor een groot gedeelte stil heeft gelegd, kwam Ronald van den Ende met het idee om de blad weer nieuw leven in te blazen. De eerste editie is 23 maart j.l. verschenen en in de vesting bezorgd. Deze vindt u hier.
Het idee is om dit weer wekelijks uit te geven, hiervoor zijn ze wel nog op zoek naar sponsoren om dit mogelijk te maken.

’t Poortaol wordt door veel vrijwilligers geheel belangeloos gemaakt, maar het drukken kost wel geld. Deze Poortaol werd dan ook mogelijk gemaakt door 2 sponsoren die liever anoniem blijven.
Voor de volgende uitgaven zoeken we dringend nieuwe sponsoren. Sponsor bijdrage is 40 euro en natuurlijk kunt U wel uw naam en/of bedrijf hier vermeld krijgen. Voor vragen mail ons via: info@woudrichemvesting.nl