Periode 1920-1930.

Hieronder vindt u alle artikelen vanaf 1920 tot 1930 uit landelijke kranten, waarin één of meerdere artikelen aan Woudrichem onder de aandacht is gebracht. O.a. over de geschiedenis van Woerkum vindt u artikelen, overlijdens berichten. Klik op het jaartal en u komt bij het artikel.

1921 – Gezicht op de Nederlandsch Hervormde Kerk:
[BOVEN] Uit “De Prins” van maart 1921:  Gezicht op de Nederlandsch Hervormde Kerk te Woudrichem (N.B.), welk gebouw door verwaarloozing zoodanig in verval is geraakt, dat het eenigen tijd moest worden gesloten, zoals ons werd meegedeeld.

[ONDER] Uit “De Spiegel” van februari 1921: Gezicht op de Nederlandsch Hervormde Kerk te Woudrichem (N.B.), welk gebouw door verwaarloozing zoodanig in verval is geraakt, dat het eenigen tijd moest worden gesloten, zoals ons werd meegedeeld.

1922 – Overleden H.M. Kentie:
Uit “??” van 1922: De gemeente Woudrichem heeft door het overlijden van den heer H.M. Kentie, een zeer geacht en bemind burger verloren, die op verschillend gebied werkzaam is geweest.

1924 – De ingangspoort van Woudrichem:
Uit “Buiten” van december 1924: De ingangspoort van Woudrichem aan de zuidoostzijde.

1926 – Restauratie van den ouden toren:
Uit “Zondagskrant De Amsterdammer” van februari 1926: De gemeenteraad van Woudrichem heeft besloten tot restauratie van den fraaien, ouden toren aldaar.

1926 – Overlijden Peer Verhagen:
[LINKS] Uit “Geïllustreerd Zondagsblad” van juli 1926:  In den ouderdom van 72 jaren overleed de heer P. Verhagen, oud-burgemeester van Woudrichem.

[RECHTS] Uit “Zondagskrant de Amsterdammer” van juli 1926:  Te Woudrichem is op 71-jarigen leeftijd overleden de heer P. Verhagen, die van 1903-1925 in deze Gemeente het ambt van Burgemeester met eere heeft bekleed.

1927 – De oude vestingpoort met toren te Woudrichem (N. Br):
Uit “Panorama” van juni 1927.

1927 – Opening nieuwe Chr. School te Woudrichem:
Uit “Zondagskrant De Amsterdammer” van augustus 1927.

1928 – De toren van de Herv. Kerk te Woudrichem, gekiekt vanaf de wallen:
Uit “Brabantsche Illustratie” van oktober 1928.

Terug naar overzicht “Landelijke Kranten”.
 

de plaats waar heden en verleden elkaar ontmoeten