Periode 1900-1910.

Hieronder vindt u alle artikelen vanaf 1900 tot 1910 uit landelijke kranten, waarin één of meerdere artikelen aan Woudrichem onder de aandacht is gebracht. O.a. over de geschiedenis van Woerkum vindt u artikelen, overlijdens berichten. Klik op het jaartal en u komt bij het artikel.

1902 – Oud-Woudrichem:
Uit “Eigen Haard” van april 1902:  Als er onder de lezers van dit tijdschrift mochten zijn, die niet terstond weten waar dit vergeten plaatsje ligt, dan zij hun medegedeeld, dat het te vinden is “Waar Maas en Waal te zamen vloeit, En Gorkum rijst van ver ……

1903 – Overleden Mgr. J. Th. A. Heyligers:
Uit “Katholieke Illustratie” van 1903: In den vroege morgen van den 3den Januari overleed plotseling Mgr. Joannes Theodorus Augustinus Heyliger, geboren den 4den October 1832 te Woudrichem.

1909 – De toren van Woudrichem met omgeving:
Uit “De Prins” van januari 1909: Woudrichem een oude vesting, thans nog behoorende tot de Hollandsche Waterlinie, komt reeds in 866 als een vlek op de lijst der bezittingen van het Bisdom Utrecht voor in de 17de eeuw heerschte er groote welvaart, was er een opgewekt leven en vond men er onderscheidene aanzienlijke families.

1909 – Overleden de heer A. J. de Jong de Bosson:
[LINKS] Uit “De Week” van maart 1909: Aan den vooravond van zijn vijfentachtigsten verjaardag – hij werd 7 Maart 1824 te Woudrichem geboren – ontsliep aldaar de heer A.J. DE JONG DE BOSSON, sedert 1885 lid van den gemeenteraad en gedurende de laatste zes jaren tevens wethouder zijner geboorteplaats.

[RECHTS] Uit “??” van maart 1909: Op bijna 85 jarigen leeftijd is te Woudrichem overleden de heer A. J. de Jong de Bosson, sedert 1885 lid van den Raad en gedurende de laatste 6 jaren wethouder in die gemeente.

1909 – Historische Kastelen en Monumenten:
Uit “De Prins” van oktober 1909: De samenvloeiing van Maas en Waal; op den achtergrond ziet men de torens van het slot Loevestein uitsteken.

Terug naar overzicht “Landelijke Kranten”.
 

de plaats waar heden en verleden elkaar ontmoeten