Disclaimer

Ten aanzien van het raadplegen en gebruik van deze website van het Woerkumshoekske gelden de volgende voorwaarden:

De website is met zorg samengesteld. Desondanks kunnen aan deze site geen rechten worden ontleend. Woerkumshoekske is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.

Deze website kan links naar andere websites bevatten. De inhoud van deze websites wordt door Woerkumshoekske niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid en actualiteit. Woerkumshoekske is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de betreffende websites.

Auteursrechten en alle andere rechten met betrekking tot de inhoud (daaronder mede begrepen tekst, foto’s, audio en geluid) behoren toe aan Woerkumshoekske. Niets van deze website mag zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Woerkumshoekske worden gereproduceerd of gebruikt, anders dan het downloaden en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet commercieel gebruik.

de plaats waar heden en verleden elkaar ontmoeten