WAAR GEBEURD 5

Burgemeester Voster tijdens zijn Nieuwjaarsrede ‘Waarde medeburgers. Vorig jaar heb ik U verteld dat het dak van het stadhuis lekt. Ik heb toen een beroep gedaan op uw burgerzin. Thans kan ik U mededelen dat wij dank zij U vier emmers hebben kunnen kopen om het water op te vangen als het regent’.