Heemschut map

Hieronder vindt u de prenten uit de Heemschut map als u op een afbeelding klikt, zult u een grotere uitvoering zien met daar onder een bijschrift.

Deze Woudrichem-portefeuille is een der produkten die zijn voortgekomen uit initiatieven van de Bond Heemschut. Ter gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan, in 1971, besloot Heemschut zich niet te bepalen tot een huis, kerk of straat, maar een gehele woon- en leefgemeenschap te adopteren, om zo door herstel, renovatie, restauratie en passende nieuwbouw, een waardevol maar versleten milieu zijn gave karakter terug te geven.
 
Er kon maar één gemeente worden gekozen en dan nog wel één, waar met de toch beperkte middelen die een particuliere instelling bijeen kan brengen, iets te bereiken zou zijn. Een gemeente waar men, ook als het gewenste bedrag niet bijeen zou komen, toch al iets tot stand zou kunnen brengen. Het werd WOUDRICHEM, een oud Hollandse stad in het rivierengebied, thans geografisch in Noord-Brabant gelegen, centraal in Nederland met kostelijke uitgangspunten, zoals een historische vestinggordel, zesendertig beschermde monumenten en vele interessante woningen met een belangwekkend dakenplan.
 
In het voorjaar van 1972 werd – in aansluiting op het zestigjarig bestaan van de Bond Heemschut in 1971 – de facsimile-portefeuille ‘Historisch gezicht op vier eeuwen Woudrichem’ uitgegeven, ten bate van het Heemschut-Restauratie-Hulpfonds.
De oplage van de facsimile-portefeuille werd beperkt tot duizend genummerde exemplaren.  

de plaats waar heden en verleden elkaar ontmoeten